Emerline Enterprise

Z czego i jak zbudowany jest Emerline powstały na bazie wyników prac B+R dofinasowany z programu RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Jeżeli podstawowe funkcjonalności Emerline nie są dla Ciebie wystarczające

Zapraszamy do skorzystania z dedykowanej wersji systemu

Emerline Enterprise umożliwi Ci automatyzację oraz optymalizację procesu obsługi klienta. Proces ten stanie się sprawniejszy i wygodniejszy, bez konieczności zmian zasobów kadrowych.

Emerline Enterprise wykorzystuje technologię Wirtualnego Konsultanta „IVA” powstałą na bazie zrealizowanych prac B+R, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Boot głosowy IVA bazuje na technologiach takich jak:

ASR / TTS

Systemy rozpoznawania mowy ASR i TTS

Biometria

System biometrycznej weryfikacji głosu i rozpoznawania emocji rozmówcy

Big Data / Marketing Automation

Technologie analizy Big Data oraz Marketing Automation, dzięki którym będziesz mógł lepiej rozpoznawać potrzeby Klientów oraz zwiększyć sprzedaż swoich produktów

Interactive Voice Response

IVR czyli Interactive Voice Response jest systemem telekomunikacyjnym pozwalającym przeprowadzić automatyczną rozmowę bez konieczności angażowania konsultantów, dzięki wykorzystaniu takich technologii jak rozpoznawanie mowy (Automatic Speech Recognition), technologii czytania tekstów (Text to Speech) lub biometrycznej weryfikacji głosu rozmówcy.

IVR umożliwia wybór rodzaju żądanej usługi, wybór języka obsługi, weryfikację tożsamości osoby dzwoniącej czy dostęp do informacji z bazy danych.

Machine learning

Machine learning (czyli samouczenie się maszyn) jest jedną z dziedzin problematyki Sztucznej Inteligencji. Celem machine learning jest tworzenie automatycznego systemu zdolnego doskonalić swoje funkcjonalności za pomocą zgromadzonych danych i nabytego doświadczenia. Jest to metoda bardzo innowacyjna, oparta na skomplikowanych algorytmach i starannym doborze parametrów. Machine learning stosuje się aby zwiększać efektywność oraz wydajność przy jednoczesnej redukcji kosztów i prawdopodobieństwa wystąpienia błędu.

Emerline w ramach projektu zrealizowanego ze środków RPO Województwa Mazowieckiego zawiera specjalizowany mechanizm rozpoznawania kontekstu lokalizacji (miasto, ulica, numer) z zamkniętym słownikiem kategorii zdarzeń (awaria zasilania, brak ciepłej wody, zerwany przewód elektryczny itp.) w warunkach rozmowy telefonicznej.

Biometria

Biometria jest metodą automatycznego rozpoznawania i identyfikacji głosu rozmówcy. Umożliwia uwierzytelnienie i weryfikację tożsamości użytkownika, dzięki czemu kontrolę dostępu do określonych zasobów lub ochronę przed kradzieżą związaną z wymuszonym dostępem do nieswojego profilu.

Text to speech

Text to speech jest systemem konwersji tekstu pisanego na język mówiony, natomiast Voice to text jest systemem konwersji ludzkiego głosu na tekst. Text to speech, w zależności od stopnia zaawansowania programu, jest w stanie nadawać syntezatorowi możliwie ludzkie brzmienie, posługiwać się specyficznym akcentem lub melodyką. Voice to text pozwala na zapis wypowiadanych słów w określonym języku i pozostawia możliwość edycji powstałego w ten sposób tekstu pisanego.

System Automatycznego Rozpoznawania Mowy

Automatic Speech Recognition (ASR) czyli System Automatycznego Rozpoznawania Mowy to technologia pozwalająca komputerowi lub innemu urządzeniu rozpoznawać i interpretować mowę ludzką.
Technologia rozpoznawania mowy umożliwia tworzenie w pełni zautomatyzowanych infolinii umożliwiających obsługę dzwoniących Klientów.

Rejestrator mowy

Voice recording czyli rejestrator rozmów to narzędzie służące do nagrywania rozmów telefonicznych oraz ich zapisu, najczęściej w formie plików wav lub mp3.

Urządzenia te posiadają wiele zaawansowanych funkcji, dzięki czemu doskonale sprawdzają się jako narzędzie pracy w sektorze finansowym, usługowym, służbach ratunkowych czy porządkowych. W firmach typu Call Center są nieocenioną pomocą w kontrolowaniu jakości obsługi klienta i weryfikacji potrzeb lub problemów klientów.

Analiza Big Data

Technologia analizy Big Data bazuje na danych zarejestrowanych w systemach CRM, ContactCenter lub innych systemach dziedzinowych zawierających dane dotyczące zachowań klientów oraz ich preferencji i potrzeb.
System jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji potrzebnych w danym kontekście. Celem działania modułu systemu jest spersonalizowanie komunikacji z klientami, skrócenie czasu rozwiązywania problemów oraz zwiększenie skuteczności systemu obsługi klienta.

W ramach systemu Emerline realizujemy dedykowane projekty analizy Big Data.

Marketing Automation

Technologia Marketing Automation służy do prowadzenie działań marketingowych z zastosowaniem specjalnego oprogramowania oraz narzędzi służących do usprawnienia procesów sprzedażowych.Moduł odpowiada za analizę automatycznie gromadzonych informacji o aktywności użytkowników, segmentację potencjalnych klientów i realizację spersonalizowanej komunikacji z klientami.

W ramach systemu Emerline realizujemy dedykowane projekty Marketing Automation