Projekty B+R realizowane w latach 2017-2018

Emerline Sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 
Tytuł projektu: Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych
 
Celem projektu było stworzenie specjalizowanego samouczącego się systemu Inteligentnego Wirtualnego Agenta (IVA), wykorzystującego technologię rozpoznawania mowy ASR na potrzeby automatyzacji procesów dialogowych w wielojęzykowych awaryjnych infoliniach zgłoszeniowych sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i innych.
 
Dofinansowanie projektu z UE:    lider Emerline               1.451.801,10 PLN
                                                                   Partner PCSS                    924.105,60 PLN
                                                                   Partner WSIiZ                   590.832,00 PLN
Zrealizowany projekt zakładał przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzenie specjalizowanego samouczącego się systemu Inteligentnego Wirtualnego Agenta (IVA) wykorzystującego technologię rozpoznawania mowy ASR na potrzeby automatyzacji procesów dialogowych w wielojęzykowych awaryjnych infoliniach zgłoszeniowych takich jak: infolinie awarii sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz infolinie wykorzystywane przez centra zarządzania kryzysowego.
 
Powstała technologia IVA wyposażona w zaawansowane algorytmy rozpoznawania mowy będzie innowacyjnym rozwiązaniem problemów sytuacji awarii, gdy mamy do czynienia z dużą dynamiką połączeń.
 
Na bazie dofinansowania zostały przeprowadzone następujące prace:
a) badania przemysłowych oraz prace rozwojowych w celu stworzenia specjalizowanego rozwiązania rozpoznawania mowy (ASR) ze skutecznym mechanizmem rozpoznawania kontekstu lokalizacji (miasto, ulica, numer) oraz z zamkniętym słownikiem kategorii zdarzeń (awaria zasilania, brak ciepłej wody, zerwany przewód elektryczny itp.) w warunkach rozmowy telefonicznej.
 
b) opracowanie narzędzia zawierającego elementy sztucznej inteligencji (AI), służącego do automatycznego uczenia się przez system kolejnych języków.
 
c) opracowanie adaptacyjnego interfejsu programowego pozwalającego Wirtualnemu Agentowi na integrację z systemami dziedzinowymi Klientów (bazy danych, bazy wiedzy) na bazie, których będzie mógł prowadzić proces dialogowy.
 
d) opracowanie skalowalnej platformy zarówno pod kątem pojemności i wydajności jak również zdolnej do obsługi wielu języków mowy.
 
e) Przetestowanie współdziałania systemu IVA z platformą usługową 1stCall wnioskodawcy.
 
f) Przetestowanie działającego prototypu skalowalnej usługi IVA realizującej przykładowy proces biznesowy infolinii zgłoszeń awarii sieci elektroenergetycznej
 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań powstała usługa IVA, która będzie oferowana w ramach pakietu produktów Emerline Enterprise.