Projekty B+R na lata 2018-2021

Emerline Sp. z o. o. realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Wspólne Przedsięwzięcie INGA.
 
Tytuł Projektu: Automatyczny Inteligentny System Obsługi Klientów „AISOK” wykorzystujący rozpoznawanie mowy, biometrię głosową oraz analizę danych „Big-Data”

 
 
 
Wartość projektu:    lider PCSS                          1.821.500,00 PLN
                                         partner WSIiZ                   1.125.750,00 PLN
                                          partner  Emerline             1.173.750,00 PLN
 
Dofinansowanie:     lider PCSS                           1.821.500,00 PLN
                                       partner WSIiZ                    1.125.750,00 PLN
                                     partner Emerline               839.575,00 PLN