REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania Emerline (Usługodawca). Emerline sp. z o.o. („Emerline”), działajac stosownie do art. 6 pkt 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Ustawy”), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Emerline. 
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności takie oprogramowanie jak wirusy, robaki czy konie trojańskie. Bez względu na metody bezpieczeństwa stosowane przez Emerline, każdy użytkownik Internetu musi dbać o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistego firewalla. Elementy te zabezpieczają komputer przed ingerencją niepożądanych akcji od strony sieci. Zasadnicze znaczenie ma również prawidłowe ustawienie przeglądarki internetowej. Zalecane są programy komercyjne renomowanych producentów, zapewniających szybką reakcję na pojawiające się nowe zagrożenia oraz oferujących wsparcie techniczne. Istnieje cała gama ataków opierających się na technice „pishing” polegającej na próbie wyłudzenia haseł. Ataki te są bardzo popularne – potencjalne ofiary otrzymują listy elektroniczne z prośbą o zalogowanie się do swoich kont pod linkiem podanym w wiadomości. Linki z reguły prowadzą do sfałszowanych stron instytucji finansowych, a podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar. 
 
Aby uniknąć ryzyk związanych z tego typu atakami należy przede wszystkim: 
 
1. Pamiętać, że instytucje finansowe nie wysyłają wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont klienckich. Każda taka wiadomość powinna wzbudzić podejrzliwość adresata – wskazane jest wówczas skontaktowanie się z daną instytucją i poinformowanie o zaistniałej sytuacji; 
 
2. nie należy otwierać stron podanych w linkach w tego typu informacjach; 
 
3. nie należy przesyłać mailowo żadnych numerów kont, loginów i haseł; 
 
4. nie należy korzystać z rzekomych stron instytucji finansowych, które nie zawierają w adresie nazwy protokołu HTTPS a wymagają zalogowania; 
 
5. należy stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall; 
 
6. Należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie (w szczególności antywirusowe). 
 
Nasze sugestie należy traktować jedynie jako ogólne, zawsze obowiązujące, podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa, które nie wyczerpują tego obszernego tematu. 
 
Emerline, działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Emerline do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej Emerline.pl/regulamin
 
 
2. WYMAGANIA TECHNICZNE
 
 
Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi skorzystanie z Usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych. Jednocześnie na chwilę zawarcia niniejszej Regulaminu gwarantuje poprawne działanie Usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer.

Jednocześnie Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum:

– co najmniej jedno aktywne konto e-mail;

– co najmniej jeden aktywny numer telefoniczny.

Konieczne jest także włączenie w przeglądarce obsługę plików „cookies” oraz włączona obsługa JavaScript.

 
3. KORZYSTANIE Z USŁUGI
 

Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz dokonaniem opłaty (w przypadku płatnych wariantów Usługi) Usługodawca rozpoczyna świadczenie na rzecz Klienta Usługi, a co za tym idzie tworzy dla Klienta w systemie spersonalizowane Konto, do którego przekazuje Klientowi login oraz tymczasowe hasło.

Od chwili aktywacji Konta Klient może korzystać z Usługi, jednocześnie zobowiązuje się on do:

– korzystania z Usługi zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami wynikającymi z postanowień Polityki Prywatności oraz Regulaminu;

– aktualizacji wszelkich danych koniecznych dla należytego wykonywania Usługi, w chwili ich zmiany, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia zmian;

– przestrzegania przepisów prawnych w szczególności dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;

– do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie Klienta na jego Konto.

Ponadto Klient zgadza się:

– na otrzymywanie wystawianych przez Usługodawcę faktur VAT droga elektroniczną, na adres 
 e-mail podany podczas rejestracji;

– na otrzymanie wiadomości od Usługodawcy na podane podczas rejestracji adresy 
 e-mail oraz numer telefonu dotyczących wszelkich utrudnień, zmian czy przerw technicznych w korzystaniu z Usługi,

– Usługodawca prezentował jego nazwę, firmę bądź logo w materiałach arketingowych,
 a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study).

oraz oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.